imgequal marriage driving for social progress imgequal marriage driving for social progress
imgequal marriage driving for social progress
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
imgequal marriage driving for social progress

ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สนับสนุนสิทธิความเท่าเทียม ทั้งยังเป็นประเทศที่สนับสนุนพร้อมมอบโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวไปข้างหน้า ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่การแสดงศักยภาพในการทำงาน ล้วนเป็นการสนับสนุนจากสังคมเพื่อให้คนรุ่นได้ส่งเสริมและพัฒนาประเทศของเราต่อไป อย่างที่ทราบกันว่าคนไทยมีศักยภาพเทียมเท่าประเทศอื่นๆ ทั้งเรื่องการทำงาน การเรียน หรือแม้แต่ความคิดที่จะนำพาประเทศไทยของเราให้ก้าวไปข้างหน้า แต่การที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นได้นั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพประชากรในประเทศสู่ระดับโลก สิทธิและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เรามี และเมื่อไม่นานมานี้ ประชากรรุ่นใหม่ได้มีการออกมารณรงค์สมรสเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่จะมอบโอกาสและสิทธิขั้นพื้นฐานที่ให้แก่ทุกเพศ เพื่อความเท่าเทียมในสังคมและเป็นการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางสังคมให้เดินหน้าต่อไป สำหรับสมรสเท่าเทียมเป็นกฎหมายที่จะสนับสนุนสิทธิเท่าเทียมทางเพศให้กับกลุ่ม LGBTQIA+ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ทั่วโลกให้การยอมรับอีกทั้งยังร่วมกันรณรงค์เพื่อสนับสนุนสิทธิ LGBTQ ความเท่าเทียมให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมรสเท่าเทียม

พรบ.สมรสเท่าเทียม เป็นกฎหมายที่หลายประเทศทั่วโลกออกมาร่วมกันรณรงค์และร่วมกันผลักดันกฎหมายนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งยังมีประโยชน์ในการมอบสิทธิและความเท่าเทียให้กับทุกเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศใดทุกคนต่างมีให้กันด้วยความรักและทุกคนเพศทุกวัยควรได้รับสิทธิความเท่าเทียมเช่นเดียวกัน ประเทศไทยของเรานั้นเป็นสังคมที่คนยุคใหม่มีสิทธิที่จะรณรงค์ความเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดในเรื่องต่าง ๆ ในการจะพัฒนาความก้าวหน้าทางสังคมไปได้นั้น เราจึงต้องร่วมกันสนับสนุนสมรสเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็สามารถสมรส จดทะเบียนและเข้าถึงสวัสดิการจากรัฐที่จะเป็นประโยชน์ได้ในอนาคต เพื่อความก้าวหน้าทางสังคม เราจึงต้องออกมาร่วมกันสนันสนุนมนุษย์ด้วยกัน เพศสภาพใดหรือมีอัตลักษณ์ทางเพศอย่างไรเมื่อจดทะเบียนสมรสกันก็ถือเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ความรักคือสิ่งสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นเพศใดทุกอย่างล้วนเกิดจากความรัก คู่สมรสจะไม่จำกัดเฉพาะชาย-หญิง แต่จะครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทุกบุคคลจะได้รับความเท่าเทียม และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ตามหลักความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราจึงอยากให้ทุกคนออกมาร่วมรณรงค์ความเท่าเทียมสิทธิขั้นพื้นของมนุษย์ด้วยกัน โดยการสนับสนุนสมรสเท่าเทียม

ขอบคุณรูปภาพจาก google.com

ประโยชน์ของพรบ.สมรสเท่าเทียม

สิทธิความเท่าเทียมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่หลายประเทศให้การสนับสนุน สล็อตออนไลน์ เพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคม เราจึงอยากให้ประชากรรุ่นใหม่ร่วมกันรณรงค์และสนับสนุนสมรสเท่าเทียมเพื่อสนับสนุน LGBTQ กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเพศสภาพใดก็สามารถสมรสจดทะเบียนสมรสและเข้าถึงสวัสดิการจากรัฐที่เป็นประโยชน์ได้เช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป ทั้งการทำงานสังคม หรือแม้แต่สวัสดิการต่างๆที่จะได้รับในอนาคต กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศถือเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและยังเป็นบุคคลที่จะนำพาความก้าวหน้าในสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต ประโยชน์ของการรณรงค์สมรสนั้น

  1. เป็นการสนับสนุนบุคคลที่ไม่ว่าจะมีเพศสภาพใดเมื่อจดทะเบียนสมกันแล้วย่อมถือเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับสิทธิความเท่าเทียมเช่นเดียวกันกับคู่สมรส ชาย-หญิง
  2. สนับสนุนเพื่อให้ทุกคลจะได้รับความเท่าเทียมและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามหลักความเสมอภาคความเป็นมนุษย์ในสังคม
  3. คู่สมรสสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้และบุตรบุญธรรมสามารถใช้นามสกุลคู่สมรสได้ตามกฎหมายของการรับบุตรบุญธรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย
  4. สนับสนุนความเท่าเทียมการได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากรัฐในฐานะคู่สมรส เช่น สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นต้น
  5. มีสิทธิสมรสเท่าเทียมที่สามารถใช้คำว่าคู่สมรส และ บุพการีได้เช่นเดียวกันกับคู่สมรส ชาย – หญิง

การสนับสนุนสมรสเท่าเทียมเพื่อกลุ่ม LGBTQ

เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่หลายประเทศทั่วโลกรณรงค์ Pride Month หรือ เดือนแห่งความภาคภูมิใจซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกต่างออกมาร่วมกิจกรรมที่ร่วมกับ LGBTQ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยวัน Pride Month จะเริ่มตั้งแต่วัน 1 มิถุนายนของทุกปีและในปีนี้ประเทศไทยของเราได้มีการจัดกิจกรรม Pride Month Bangkok ในวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา มีประชาชนมากมายมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์และสนับสนุนให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศรวมไปถึงเพื่อแสดงความเท่าเทียมและเรียกร้องสิทธิสมรสเท่าเทียม สำหรับไพรด์พาเหรดเป็นกิจกรมการเดินพาเหรดพร้อมโบกธงสีรุ้ง ในเทศกาลไพรด์ มีกิจแรรมสนุกๆ ให้ทำหลายกิจกรรม มนุษย์ของเรามีสิทธิที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าาจะเพศใดหรือมีความชอบที่แตกต่างกันเราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน ดังนั้น เราจึงต้องร่วมกันสนับสนุนความเท่าเทียมให้กับ LGBTQ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ มาร่วมรณรงค์สมรสเท่าเทียมเพื่อสิทธิของเรา

imgequal marriage driving for social progress
Joker888asia เว็บไซต์สล็อต สล็อตออนไลน์ ผู้ให้บริการเกมสล็อต ที่มีมาตรฐานเป็นเว็บเกม สล็อตออนไลน์ ที่มีคุณภาพอันดับ1ในประเทศไทย ฝาก-ถอนรวดเร็วทันใจ เล่นง่าย ได้เงินไว พร้อมทีมงานดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
เมนู Joker888Asia
บทความและข่าวสาร
ช่องทางการติดต่อ
joker888asia เว็บสล็อต Joker123 บริการเกม สล็อตออนไลน์ ด้วยระบบฝาก-ถอน ออโต้ รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นคง สล็อต มาตรฐานระดับสากล
ช่องทางการติดต่อ
Copyright 2020 © JOKER888ASIA สล็อต สล็อตออนไลน์ อันดับหนึ่งของไทย
imgequal marriage driving for social progress
imgequal marriage driving for social progress
imgequal marriage driving for social progressimgequal marriage driving for social progress
imgequal marriage driving for social progress
imgequal marriage driving for social progressimgequal marriage driving for social progress