imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus
Banner-Web-JOKER888ASIA-AW-destop_result Banner-Web-JOKER888ASIA-AW-Mobile_result
imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโรคฝีดาษลิง

imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสชนิดต่างๆ นั้นถือเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยาก และมีการแพร่ระบาดที่รวดเร็ว ทั้งจากมนุษย์สู่มนุษย์ หรือจะเป็นจากสัตว์สู่มนุษย์ล้วนเป็นการแพร่ระบาดที่อันตรายถึงชีวิตในขณะนี้ทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นไวรัสที่ส่งผลกระต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์โดยตรง WHO ได้ประกาศเตือนให้ทั่วโลกเร่งฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสชนิดนี้เพื่อลดความรุนแรงของอาการ วัคซีนแต่ละชนิดนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันถึง 80-90% ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้นั้นสามารถควบคุมการระบาดได้มากขึ้น และเมื่อไม่นานมานี้ทางกรมควบคุมโลกได้ประกาศเตือนให้ทั่วโลกเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดใหม่ ซึ่งเป็นไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อทั้งจากมนุษย์สู่มนุษย์ หรือจะเป็นจากสัตว์สู่มนุษย์ ไวรัสชนิดนี้นั้นมีชื่อว่า โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นไวรัสที่มีการแพร่ระบาดมาแล้วซึ่งเป็นไวรัสที่ส่งผลกระทบกับผิวหนังของมนุษย์ ระยะเวลาในการฟักตัวของเชื้อไวรัสชนิดนี้นั้น คือ 5-21 วัน มีความอันตรายถึงชีวิต ทาง WHO จึงอยากให้ทั่วโลกเตรียมตัวรับมือกับไวรัสชนิดนี้ รักษาความสะอาดและดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงมีภูมิต้านทาทนป้องกันเชื้อไวรัส

ความอันตรายของโรคฝีดาษลิง

สำหรับเชื้อไวรัสเริ่มมีการแพร่ระบาดในขณะนี้นั้นเป็นไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อได้ทั้งจากคนสู่คน และจากสัตว์สู่คนถือเป็นไวรัสที่มีความรุนแรงเท่าๆกับเชื้อไวรัสโควิด 19 ทาง WHO เริ่มได้มีการประกาศเตือนให้หลายประเทศทั่วโลกเร่งหามาตรการเพื่อรับมือกับไวรัสชนิดนี้ โรคฝีดาษลิง หรือ Monkeypox virus เป็นไวรัสชนิด Double-stranded DNA virus ที่สามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยไวรัสชนิดนี้นั้นเกิดจากไวรัสกลุ่ม  Poxviridae จัดอยู่ในจีนัส Orthopoxvirus ผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ส่วนใหญ่มีอาการคล้ายกับอาการของโรคอีสุกอีไสและยังถือเป็นไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อผิวโดยตรง ส่วนใหญ่ไม่มีความรุนแรงถึงชีวิตแต่เด็กและผู้สูงอายุมีอัตราเสี่ยงสูง ดังนั้น จึงต้องมั่นสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอ ในขณะนี้ Monkeypox virus มีวิธีการรักษาโดยการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างที่ทราบกันว่าไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ เชื้อฝีดาษลิงจะพบในสัตว์หลายชนิด ทั้งสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ ไม่ว่าจะเป็น กระรอก หนูป่า รวมถึงมนุษย์ก็สามารถแพร่เชื้อชนิดนี้ได้เช่นกัน ระยะการฟักตัวของไวรัสจะแสดงอาการ 5-21 อาการจะมีความรุนขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกาย เด็กและผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจึงต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการอยู่เสมอ รักษาความสะอาดและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด  รักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง

ฝีดาษลิง

ขอบคุณรูปภาพจาก www.pobpad.com/

เฝ้าสังเกตอาการจากระยะการฟักตัวเชื้อไวรัส 

โรคฝีดาษลิงอาการนั้นยังไม่มียารักษาเชื้อไวรัสชนิดนี้โดยตรง มีเพียงวัคซีนป้องกันเท่านั้นที่สามารถป้องกันไวรัสนี้ได้ 85% ดังนั้น อาการของไวรัสชนิดนี้มีอาการคล้ายๆกับโรคอีสุกอีไสไม่ต่างจากโรคฝีดาษทั่วไป ประมาณ 7-14 วันหลังจากได้รับเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการ 2 ระยะ คือระยะก่อนออกผื่นและระยะหลังออกผื่นความรุนแรงอาการของผู้ป่วยแต่ละคนจะขึ้นกับสภาพความแข็งแรงร่างกาย เราจึงต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง อาการเบื้องต้นของทั้ง 2 ระยะคือ

1 ระยะก่อนออกผื่น

  • เริ่มมีไข้อ่อนๆ ปวดหัว ปวดตัว หรือหากผู้ป่วยบางท่านอ่านมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต
  • เริ่มมีตุ่มใสๆ ตุ่มน้ำ คล้ายโรคอีสุกอีใสหรือโรคหัด หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
  • ผู้ป่วยบางรายอาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น เจ็บคอ ไอ เหนื่อยง่ายเป็นต้น

2 ระยะออกผื่น

  • หลังจากมีไข้ 2-3 วันจะเริ่มมีผื่นขึ้นตามผิวหนังมีลักษณะตุ่มผื่น เริ่มจากรอยแดงจุด ตุ่มนูนแดง ตุ่มหนองอาการดีขึ้นตุ่มจะเริ่มแห้งแตกและหลุดออกตามลำดับของอาการ
  • ตุ่มมักจะขึ้นเยอะบริเวณใบหน้า แขน ขา มากกว่าขึ้นตามบริเวณร่างกาย
  • ระยะเวลาในการเกิดอาการนั้นขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย โดยปกติแล้วจะมีอาการประมาณ 2-4 สัปดาห์

วิธีการป้องกันไวรัสโรคฝีดาษลิง

เด็กและผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสียงสูงหากติดเชื้อไวรัส สล็อตออนไลน์ แล้วอาจจะมีความอันตรายถึงชีวิต อาการของไวรัสชนิดนี้มีอาการคล้ายๆกับโรคอีสุกอีไสไม่ต่างจากโรคฝีดาษทั่วไปเราจึงต้องดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความสี่ยงในการแพร่เชื้อ มาตรการป้องกันเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคฝีดาษลิงนั้นท่านสามารถ

  1. หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะหลังสัมผัสสัตว์หรือสิ่งของสาธารณะ
  2. ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงมีการแพร่ระบาด
  3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่ง แผล ตุ่มหนอง หรือตุ่มน้ำใส จากผู้มีประวัติเสี่ยง หรือสงสัยว่าติดเชื้อ กรณีที่สัมผัสเชื้อไปแล้ว ควรฉีดวัคซีนป้องกันในกรณีที่ยังไม่เกิน 14 วัน
  4. วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้แต่ต้องฉีดในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อและยังสามารถรับวัคซีนได้หลังจากการได้รับเชื้อไม่เกิน 14 วัน
Tag: โรคฝีดาษลิง ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus
August 19, 2022

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสชนิดต่างๆ นั้นถือเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยาก และมีการแพร่ระบาดที่รวดเร็ว ทั้งจากมนุษย์สู่มนุษย์ หรือจะเป็นจากสัตว์สู่มนุษย์ล้วนเป็นการแพร่ระบาดที่อันตรายถึงชีวิตในขณะนี้ทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นไวรัสที่ส่งผลกระต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์โดยตรง WHO ได้ประกาศเตือนให้ทั่วโลกเร่งฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสชนิดนี้เพื่อลดความรุนแรงของอาการ วัคซีนแต่ละชนิดนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันถึง 80-90% ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้นั้นสามารถควบคุมการระบาดได้มากขึ้น และเมื่อไม่นานมานี้ทางกรมควบคุมโลกได้ประกาศเตือนให้ทั่วโลกเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดใหม่ ซึ่งเป็นไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อทั้งจากมนุษย์สู่มนุษย์ หรือจะเป็นจากสัตว์สู่มนุษย์ ไวรัสชนิดนี้นั้นมีชื่อว่า โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นไวรัสที่มีการแพร่ระบาดมาแล้วซึ่งเป็นไวรัสที่ส่งผลกระทบกับผิวหนังของมนุษย์ ระยะเวลาในการฟักตัวของเชื้อไวรัสชนิดนี้นั้น คือ 5-21 วัน มีความอันตรายถึงชีวิต ทาง WHO จึงอยากให้ทั่วโลกเตรียมตัวรับมือกับไวรัสชนิดนี้ รักษาความสะอาดและดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้แข็งแรงมีภูมิต้านทาทนป้องกันเชื้อไวรัส ความอันตรายของโรคฝีดาษลิง สำหรับเชื้อไวรัสเริ่มมีการแพร่ระบาดในขณะนี้นั้นเป็นไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อได้ทั้งจากคนสู่คน และจากสัตว์สู่คนถือเป็นไวรัสที่มีความรุนแรงเท่าๆกับเชื้อไวรัสโควิด 19 ทาง WHO เริ่มได้มีการประกาศเตือนให้หลายประเทศทั่วโลกเร่งหามาตรการเพื่อรับมือกับไวรัสชนิดนี้ โรคฝีดาษลิง หรือ Monkeypox virus เป็นไวรัสชนิด Double-stranded DNA virus ที่สามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยไวรัสชนิดนี้นั้นเกิดจากไวรัสกลุ่ม  Poxviridae จัดอยู่ในจีนัส Orthopoxvirus ผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ส่วนใหญ่มีอาการคล้ายกับอาการของโรคอีสุกอีไสและยังถือเป็นไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อผิวโดยตรง ส่วนใหญ่ไม่มีความรุนแรงถึงชีวิตแต่เด็กและผู้สูงอายุมีอัตราเสี่ยงสูง ดังนั้น จึงต้องมั่นสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอ ในขณะนี้ Monkeypox virus […]

Relative keyword
Beach Life Buccaneer Burning Pearl Bingo Bushido Blade Cyber Race Fed ขึ้นดอกเบี้ย Fed ขึ้นดอกเบี้ย วัน ไหน fed ขึ้นดอกเบี้ยล่าสุด joker 888 Joker Gaming joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker123 ฟรี เครดิต joker123 ฟรีเครดิต joker888 Majapahit Pan Jian Lian 2 Roma Legacy SCUM Sizzling Hot slot Sweet Bonanza Wealth God กาแฟ คาเฟอีน ทดลองเล่นสล็อต ทาง เข้า joker123 ทาง เข้า slot joker123 ทางเข้า joker พรบ.สมรสเท่าเทียม รีวิวสล็อต รีวิวเกมสล็อต ลอง เล่น สล็อต สมรสเท่าเทียม สมรสเท่าเทียม ล่าสุด สมรสเท่าเทียม สรุป สมัครสล็อต สล็อต สล็อต 888 สล็อต joker123 สล็อต roma สล็อต มือถือ สล็อต เล่น ฟรี สล็อต โจ๊กเกอร์ สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย สล็อตโรม่า สลากดิจิตอล สลากดิจิตอล 2 ปี สลากดิจิตอล pantip สลากดิจิตอลออมสิน สวีทโบนันซ่า สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า สินมั่นคง สินมั่นคง ติดต่อ สูตรสแกนสล็อต เกม เกม Bushido Blade เกม SCUM เกมสล็อต เกมสล็อต joker123 เกมสล็อตออนไลน์ เกมออนไลน์ เกมใหม่ เมล็ดกาแฟ เล่น สล็อต ฟรี เล่นสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บสล็อต เว็บสล็อตแตกง่าย โจ ก เกอร์ 888 โจ๊กเกอร์123 โรคฝีดาษลิง โรคฝีดาษลิงอาการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus
imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus
Joker888asia เว็บไซต์สล็อต สล็อตออนไลน์ ผู้ให้บริการเกมสล็อต ที่มีมาตรฐานเป็นเว็บเกม สล็อตออนไลน์ ที่มีคุณภาพอันดับ1ในประเทศไทย ฝาก-ถอนรวดเร็วทันใจ เล่นง่าย ได้เงินไว พร้อมทีมงานดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
เมนู Joker888Asia
บทความและข่าวสาร
ช่องทางการติดต่อ
joker888asia เว็บสล็อต Joker123 บริการเกม สล็อตออนไลน์ ด้วยระบบฝาก-ถอน ออโต้ รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นคง สล็อต มาตรฐานระดับสากล
ช่องทางการติดต่อ
Copyright 2020 © JOKER888ASIA สล็อต สล็อตออนไลน์ อันดับหนึ่งของไทย
imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus
imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus
imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virusimgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus
Joker888Asia-Sticky-GIF-NY-Xmas1imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virusimgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus
imgprecautions regarding the spread of the monkey pox virusimgprecautions regarding the spread of the monkey pox virus